مشکلات ال۹۰ وانت تندر وانت

به گزارش یکی از مسئول ارشد ایران خودرو در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۳

جمع آوری ال۹۰ وانت از  سوی رنو فرانسه به دلیل مشکل فنی در

سیستم ترمز این اتومبیل صادر گردید

ایران خودرو فراخوان جمع اوری این خودرو برای خریداران ال ۹۰ وانت

که تعداد زیادی نبودن اعلام کرد برای رفع و تعمیر این مشکل

پاسخ دهید