قیمت اتاق و باربند عقب وانت

قیمت انواع کابین عقب وانت به شرح زیر می باشد….

اتاق عقب پراید همسطح با سقف  ……………………

امبو لانسی بغل شیشه             …………………..

اتاق عقب پراید وانت امبولانس      …………………..

کابین پراید ارتفاع  ۱۲۰              ……………………

کابین پراید ارتفاع ۱۵۰              …………………….

اتاق عقب ال ۹۰ وانت

کابین همسطح با سقف            ………………….

اتاق ارتفاع ۱۳۵ بدونه تاج            ………………..

اتاق ارتفاع ۱۳۵ با تاج              …………………..

اتاق ۱۶۰ تاج دار ال ۹۰          ……………………

اتاق عقب اریسان

کابین اریسان ۱۲۵ بی تاج       ………………….

کابین اریسان ۱۲۵ تا جدار      …………………….

اتاق عقب اریسان ارتفاع ۱۶۰    ………………..

کابین اریسان ۱۷۰  ارتفاع         ……………….

اتاق اریسان همسطح               …………….

کابین پیکاپ

اتاق عقب پیکاپ                 ………………..

اتاق عقب کاپرا                  ………………..

اتاق عقب هایلوکس            ……………….

اتاق عقب مزدا                 ………………..

اتاق عقب

7 thoughts on “قیمت اتاق و باربند عقب وانت

پاسخ دهید